Algemene informatie over de lessen

Crejat staat voor PARTTIME opleidingen, cursussen en workshops in beeldende kunst voor volwassenen.
De lessen zijn 1x per week. Je kan bij ons opleidingen, cursussen en workshops volgen.

Start lessen

In de week van 12 september 2022 starten de groepen:
– 2e en 3e jaars Beeldhouwen/Ruimtelijk vormgeven
– 2e en 3e jaars Keramiek
– 2e jaars Tekenen & Schilderen
– Kunst & Vormgeving (3e jr Tekenen/Schilderen)
– Academische jaren Schilderen en Ruimtelijk-Keramiek

In de week van 19 september 2022 starten de groepen:
– Alle 1ste jaars opleidingen
– Ontdek je Kunst
– Handvaardigheid

Is de start datum al voorbij? Wil je nog insteken – overleg met ons voor de mogelijkheden.

Sommige cursussen en workshops starten door het jaar heen.

De laatste lessen zijn eind april 2023.
Daarna wordt het gebouw ingericht voor afrondende tentoonstellingen.
.

Vakanties

De vakanties van Crejat vallen gelijk met de vakanties van de basisscholen in Noord-Holland.

herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2022

kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023

voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023

Het programma

Het programma loopt van begin september tot half april.

Elke groep heeft 1x per week les en regelmatig wordt er van je verwacht een bepaald onderdeel thuis uit te werken.

De Basisopleidingen zorgen voor een zeer gevarieerde technische kennis en geven een idee over verschillende manieren waarop een beeld of schilderij gemaakt kan worden.

De Vervolgopleidingen zijn meer gericht op het ontwikkelen van je eigen stijl.

De werkwijze

Nauwlettend waarnemen en nauwgezet weergeven, daar beginnen we mee. Daarna komt je fantasie aan bod.

Technische kennis en ambachtelijke vaardigheden zijn onontbeerlijk. Daarom wordt daar veel aandacht aan besteed.
Deze vaardigheden zorgen ervoor dat persoonlijke keuzes gemaakt kunnen worden.

Ook het bewust leren kijken en gebruik weten te maken van de beeldend elementen: compositie, kleur, licht, schaduw, lijn en vormvariatie is noodzakelijk. Beschouwen en bespreken van elkaars werk en het werk van kunstenaars is daarom een belangrijk onderdeel van het leerproces. Werkstukken worden vanuit deze context besproken en beoordeeld. Museumlessen en workshops geven een meerwaarde aan het programma.

De opleidingen zijn niet vrijblijvend.
Er wordt een grote bereidheid tot experimenteren van je verwacht en ook buiten de lessen om, een inzet om de opdrachten tot een goed einde te brengen.

De lessen

Door docenten worden inspirerende onderwerpen aangedragen.

Naast de besprekingen wordt in de les geëxperimenteerd met technieken of aan de opdrachten gewerkt. Elke student onderzoekt hetzelfde onderwerp, met hetzelfde materiaal, maar iedereen zal met een verschillende uitwerking komen.

Met elkaar en de docent wordt dit resultaat besproken. De informatie van de docent en de inspiratie uit de groep zorgen voor een optimaal leerproces. Er zijn een aantal weekendlessen als onderdeel van het programma. Elke groep heeft minimaal 1x een museumles op een zaterdag of zondag.

Werkboek:

Studenten van de opleidingen houden over de opdrachten, de technieken, de inspiratiebronnen en werkwijze een boekje bij over het creatief proces. Dit werkboek is onderdeel van het examen.

Toets:

De studenten van de 2-jarige opleidingen krijgen in de twee jaar 3x een toets, die de kennis peilen over behandelde leerstof.

Per opleiding worden verschillende boeken en/of readers gebruikt.

Boeken:

Waarom maken mensen beelden? (de Boer-Henning) € 15,-

Readers:

Kunst € 45,-
Vormsoorten € 12,50
Beeld/oog/brein € 12,50
Materiaal & Gereedschap € 10,-

Wanneer je een opleiding bij Crejat volgt krijg je korting bij aanschaf van de readers Kunst, Beeld/oog/brein en Vormsoorten.

Afronding

Afronding basis-opleidingen met diploma van Crejat

(voorheen diploma VOBK)

Aan het eind de opleidingen wordt een afrondende tentoonstellingen gehouden.
De eind-tentoonstelling wordt samengesteld uit een selectie van de werkstukken die gedurende de opleiding zijn gemaakt, plus de eind-thema-werkstukken.

Thema-werkstukken: Als eindopdracht wordt in het laatste jaar een thema gegeven. Aan de hand hiervan maakt de student drie tot vijf werkstukken. Materiaalkeuze en techniek zijn daarbij vrij. Deze eindwerkstukken komen ook op de tentoonstelling.

Eindgesprek en diploma: Naar aanleiding van het tentoongestelde werk en uw werkboek vindt een gesprek plaats met 2 kunstenaars/docenten. Zij maken samen met uw begeleidende docent een advies/idee rapportje over de kwaliteiten van getoond werk en een geven advies over verdere voortgang van uw werk.
Heeft u de opleiding met goed gevolg doorlopen, dan ontvangt u het diploma van de Crejat
Kosten voor afronding van de basis-opleidingen zijn € 50,-.

Afronding vervolgjaren

Het jaar Kunst & Vormgeving wordt afgerond met een tentoonstelling en gesprek met de docent over het afgelopen cursusjaar, waarbij vervolg van eigen ontwikkeling besproken wordt. Kosten van een afronding op deze wijze zijn afhankelijk van situatie en worden hoofdelijk omgeslagen.

De Academisch Atelier wordt afgerond met een tentoonstelling buiten het gebouw van Crejat. Kosten van een afronding op deze wijze zijn afhankelijk van situatie en worden hoofdelijk omgeslagen.

Materialen

Bij de opleidingen, cursussen en workshops wordt aangegeven of de prijs inclusief of exclusief materiaal is.

Voor sommige opleidingen heb je eigen materialen nodig om mee te werken. Je hoeft dit niet van te voren alvast aan te schaffen.

In de eerste les krijg je een materialenlijst. Deze wordt dan ook besproken zodat je precies weet wat je nodig hebt.

Voor de 2-jarige opleiding Tekenen & Schilderen gaat het om schetsmateriaal en acrylverf, penselen en olieverf. De kosten hiervan zullen ongeveer tussen de € 150,- en € 200,- zijn.

 

Overzicht prijzen

Tekenen & Schilderen€ 750
Beeldhouwen/Ruimtelijk vormgeven€ 950
Handvaardigheid€ 800
Keramiek€ 950
Kunst & Vormgeving (3e jaar Tekenen/Schilderen)€ 750
Academisch Atelier Schilderen€ 725
Academisch Atelier Sculptuur€ 725
Ontdek je Kunst€ 750
Beeldend werken met Textiel€ 275
Portret boetseren€ 195
Torso boetseren€ 195
Modeltekenen€ 115
Modelboetseren€ 115
Diverse workhopsv.a. € 95
Kunst Kijken€ 10

Bedankt!

Je bericht is goed verzonden.
We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Log in je account

Bedankt!

Je bericht is goed verzonden.
We nemen zo snel mogelijk contact met je op.