(BETALINGS-)VOORWAARDEN

Inschrijven

Je kunt je aanmelden door in te schrijven via de website op crejat.nl of door het inzenden van het inschrijfformulier. Hierna ontvang je een bevestiging + factuur van je inschrijving.

AANMELDEN voor basis-opleidingen geldt voor de gehele duur van de opleiding.

  • Aangegeven prijzen zijn per jaar.
  • Je betaalt per jaar.
  • Elk jaar ontvang je hiervoor automatisch een factuur van Crejat.

(Betaal je in termijnen, dan wordt dit elk jaar via automatische incasso geïnd).

AFMELDEN voor de basis-opleidingen kan alleen per jaar.

  • Je doet dit schriftelijk of per e-mail tot één maand voor aanvang van het betreffende jaar.
  • Je ontvangt reeds het betaalde lesgeld voor het komende jaar retour.
  • Bij opzeggen na die tijd ben je verschuldigd het lesgeld te betalen.

Betaling – Overmaken voor aanvang van de opleiding. Je ontvangt een rekening (tevens bevestiging van je inschrijving). Uiterlijk twee weken voor de start van de lessen moet het te betalen bedrag op de rekening van Crejat staan. Bij aanmelding binnen die twee weken moet het lesgeld gelijk met de inschrijving overgemaakt worden. IBAN NL92 RABO 0143885677 t.n.v. Crejat.
Bij inschrijvingen via de website kan je ook betalen via iDeal.

Betalen in termijnen
Boven de € 500,- is het mogelijk gespreid te betalen. Dit kan in 2 of in 4 termijnen. Er wordt 5% (rente en administratiekosten) verrekend in de termijnenbedragen.
Het eerste termijn zal per jaar ongeveer 2 weken voor de start van het schooljaar van je rekening worden afgeschreven.
Heb je gekozen voor twee termijnen, dan zal het tweede termijn zal per jaar halverwege het schooljaar van je rekening worden afgeschreven (eind december).
Heb je gekozen voor vier termijnen, dan zal het tweede termijn november, het derde termijn eind januari en het vierde termijn eind maart van je rekening worden afgeschreven.

Wanneer je inschrijft via de website en kiest voor termijnbetaling, machtig je Crejat de termijnen via automatische incasso van je rekening af te schrijven door op de bevestigingsknop “Aanmelding plaatsen” te klikken.

Je kan ook gebruikmaken van het inschrijfformulier voor termijnbetalingen. Deze vind je op crejat.nl/downloads. Dit onderteken je en stuurt dit per post naar Administratie Crejat – Hoofdstraat 127 – 2071 ED – Santpoort -Noord.
Door ondertekening machtig je Crejat de termijnen via automatische incasso van je rekening af te schrijven.

Termijnbetaling 2022/2023 – alle prijzen zijn per jaar
3 jarige opleiding Beeldhouwen/Ruimtelijk Vormgeven
€ 950,- + 5% = € 997,- = 2x € 498,75 p/j of 4x € 249,38 p/j

1 jarige opleiding Handvaardigheid
€ 800,- + 5% = € 840,- = 2x € 420,- of 4x € 210,-

2 jarige opleiding Tekenen & Schilderen
€ 750,- + 5% = € 787,50 = 2x € 393,75 p/j of 4x € 196,88 p/j

3 jarige opleiding Keramiek
€ 950,- + 5% = € 997,- = 2x € 498,75 p/j of 4x € 249,38 p/j

Kunst & Vormgeving Tekenen/Schilderen (1 jaar)
€ 750,- + 5% = € 787,50 = 2x € 393,75 p/j of 4x € 196,88 p/j

Academisch Schilderen (1 jaar)
€ 725,- + 5% = € 761,25 = 2x € 380,63 of 4x € 190,31

Academisch Ruimtelijk/Keramiek (1 jaar)
€ 725,- + 5% = € 761,25 = 2x € 380,63 of 4x € 190,31

Ontdek je Kunst (1-jarige cursus)
€ 750,- + 5% = € 787,50 = 2x € 393,75 p/j of 4x € 196,88 p/j

Instromen wanneer je later instroomt bij een opleiding of cursus betaal je alleen de lessen vanaf je ingeschreven bent + 1 extra les voor de extra tijd en aandacht voor het bijbrengen van de gemiste lessen.

Opzeggen voor opleidingen, cursussen en workshops / of uitschrijven voor de basis-opleidingen.
Van jouw kant opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail tot één maand voor aanvang van de lessen. Je krijgt restitutie van betaalde lesgelden. Bij opzeggen ná die tijd ben je het gehele bedrag verschuldigd.

Tussentijdse beëindiging van deelname aan de lessen geeft geen recht op teruggave van een deel van het cursusgeld. Tijdelijke onderbreking, met eventueel op een later tijdstip herinstromen is mogelijk. In dat geval blijven betaalde gelden tot één schooljaar na onderbreking staan. Dit gaat niet automatisch bij het beëindigen van de opleiding. Hierover wordt een schriftelijke afspraak gemaakt en deze krijg je toegestuurd. Deze regeling is persoonsgebonden en niet overdraagbaar naar andere personen. Voor cursussen en workshops is reserveren van lesgeld niet mogelijk

Geen doorgang
Crejat heeft het recht om:
– een activiteit te annuleren als er onvoldoende belangstelling voor is.
– noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen.
– andere docenten in te schakelen dan op de website wordt vermeld.
Wijzigingen worden tot één week voor aanvang van de lessen aan jou doorgegeven. Nadat eerst met je is overlegd of je op een ander dagdeel geplaatst kunt/wilt worden, en is overplaatsing niet mogelijk, dan volgt onmiddellijke terugboeking van het betaalde bedrag.

Beeldmateriaal
Het is mogelijk dat tijdens lessen of presentaties foto’s worden gemaakt van cursisten en hun werk. Dit beeldmateriaal wordt alleen voor publicitaire doeleinden gebruikt.
Crejat gaat er vanuit dat cursisten hiermee akkoord gaan bij de inschrijving, tenzij vooraf schriftelijk bezwaar is aangetekend.
Fotomateriaal met personen wordt toestemming gevraagd om deze te mogen gebruiken. Zie je toch een foto op de website of social media waarvoor je geen toestemming heeft gegeven, stuur dan een mail naar administratie@crejat.nl. Wij verwijderen dan direct deze foto.

Aansprakelijkheid
Crejat is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Crejat is niet aansprakelijk voor ongelukken. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Op alle afspraken tussen cursist en Crejat is het Nederlands recht van toepassing.
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier of aankruisen van het vakje akkoordverklaring betalingsvoorwaarden op het digitale inschrijfformulier, verklaar je akkoord te gaan met hierboven genoemde wijze van betalen en de voorwaarden.

Bedankt!

Je bericht is goed verzonden.
We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Log in je account

Bedankt!

Je bericht is goed verzonden.
We nemen zo snel mogelijk contact met je op.