fbpx

(BETALINGS-)VOORWAARDEN

 

Inschrijven

U kunt zich aanmelden door inzenden van het inschrijfformulier of inschrijven via de website www.crejat.nl. Hierna ontvangt u een bevestiging + factuur van uw inschrijving.

 

AANMELDEN voor basis-opleidingen geldt voor de gehele duur van de opleiding.

  • Aangegeven prijzen zijn per jaar.
  • U betaalt per jaar.
  • Elk jaar ontvangt u hiervoor automatisch een factuur van Crejat.

(Betaalt u in termijnen, dan wordt dit elk jaar via automatische incasso geïnd).

 

AFMELDEN voor de basis-opleidingen kan alleen per jaar.

  • U doet dit schriftelijk of per e-mail tot één maand voor aanvang van het betreffende jaar.
  • U ontvangt reeds betaalde lesgelden voor het komende jaar retour.
  • Bij opzeggen na die tijd bent u verschuldigd het lesgeld te betalen.

 

Betaling – Overmaken voor aanvang van de opleiding. U ontvangt een rekening (tevens bevestiging van inschrijving). Uiterlijk twee weken voor de start van de lessen moet het te betalen bedrag op de rekening van Crejat staan. Bij aanmelding binnen die twee weken moet het cursusgeld gelijk met de inschrijving overgemaakt worden. IBAN NL92 RABO 0143885677 t.n.v. Crejat.
Bij inschrijvingen via de website kunt u gemakkelijk en veilig betalen via iDeal.

 

Betalen in termijnen
Boven de € 500,- is het mogelijk gespreid te betalen. Dit kan in 2 of in 4 termijnen. Er wordt 5% (rente en administratiekosten) verrekend in de termijnenbedragen.
Het eerste termijn zal per jaar ongeveer 4 weken voor de start van het schooljaar van uw rekening worden afgeschreven.
Heeft u gekozen voor twee termijnen, dan zal het tweede termijn zal per jaar halverwege het schooljaar van uw rekening worden afgeschreven (eind december).
Heeft u gekozen voor vier termijnen, dan zal het tweede termijn november, het derde termijn eind januari en het vierde termijn eind maart van uw rekening worden afgeschreven.

Wanneer u zich inschrijft via de website en kiest voor termijnbetaling, machtigt u Crejat de termijnen via automatische incasso van uw rekening af te schrijven door op de bevestigingsknop “Aanmelding plaatsen” te klikken.

U kunt ook gebruikmaken van het inschrijfformulier voor termijnbetalingen. Deze kunt u vinden op crejat.nl/downloads. Dit ondertekent u en stuurt dit per post naar Administratie Crejat – Hoofdstraat 127 – 2071 ED – Santpoort -Noord.
Door ondertekening machtigt u Crejat de termijnen via automatische incasso van u rekening af te schrijven.

 

Termijnbetaling 2018/2019
3 jarige opleiding Beeldhouwen/Ruimtelijk Vormgeven € 895,- + 5% = € 939,75 = 2x € 469,88 p/j of 4x € 234,94 p/j
1 jarige opleiding Handvaardigheid € 750,- + 5% = € 787,50 = 2x € 393,75 of 4x € 196,88
2 jarige opleiding Tekenen & Schilderen € 645,- + 5% = € 677,25 = 2x € 338,63 p/j of 4x € 169,31 p/j
3 jarige opleiding Keramiek € 895,- + 5% = € 939,75 = 2x € 469,88 p/j  of 4x € 234,94 p/j
Kunst & Vormgeving Tekenen/Schilderen (1 jaar) € 695,- + 5% = € 729,75 = 2x € 364,88 of 4x € 182,44
Academisch Schilderen (1 jaar) € 595,- + 5% = € 624,75 = 2x € 312,38 of 4x € 156,19
Academisch Ruimtelijk/Keramiek (1 jaar) € 610,- + 5% = € 640,50 = 2x € 320,25 of 4x € 160,13
Cursus Mix & Match € 625,- + 5% = € 656,25 = 2x € 328,13 of 4x € 164,06
Cursus Ontdek je Kunst € 625,- + 5% = € 656,25 = 2x € 328,13 of 4x € 164,06

 

Opzeggen voor cursussen en workshops / of uitschrijven voor de basis-opleidingen.
Van uw kant opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail tot één maand voor aanvang van de lessen. U krijgt restitutie van betaalde lesgelden. Bij opzeggen ná die tijd is de deelnemer het gehele bedrag verschuldigd.

 

Tussentijdse beëindiging van deelname aan de lessen geeft geen recht op teruggave van een deel van het cursusgeld. Tijdelijke onderbreking, met eventueel op een later tijdstip herinstromen is mogelijk. In dat geval blijven betaalde gelden tot één schooljaar na onderbreking staan. Dit gaat niet automatisch bij het beëindigen van de opleiding. Hierover wordt met de betrokkenen een schriftelijke afspraak gemaakt. Deze regeling is persoonsgebonden en niet overdraagbaar naar andere personen.

 

Geen doorgang
Crejat heeft het recht om:
– een activiteit te annuleren als er onvoldoende belangstelling voor is.
– noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen.
– andere docenten in te schakelen dan in de brochure of op de website worden vermeld.
Wijzigingen worden tot één week voor aanvang van de lessen aan u doorgegeven, nadat eerst met u is overlegd of u op een ander dagdeel geplaatst kunt/wilt worden, is overplaatsing niet mogelijk, dan volgt onmiddellijke terugboeking van het betaalde bedrag.

 

Beeldmateriaal
Het is mogelijk dat tijdens lessen of presentaties foto’s worden gemaakt van cursisten en hun werk. Dit beeldmateriaal wordt alleen voor publicitaire doeleinden gebruikt.
Crejat gaat er vanuit dat cursisten hiermee akkoord gaan bij de inschrijving, tenzij vooraf schriftelijk bezwaar is aangetekend.

 

Nieuwsbrief
Wanneer u zich inschrijft voor een opleiding, cursus of workshop bij Crejat ontvangt u automatisch de nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor op elk moment weer uitschrijven.

 

Aansprakelijkheid
Crejat is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Crejat is niet aansprakelijk voor ongelukken. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Op alle afspraken tussen cursist en het Crejat is het Nederlands recht van toepassing.
Met het ondertekenen van de inschrijfkaart of aankruisen van het vakje akkoordverklaring betalingsvoorwaarden op het digitale inschrijfformulier, verklaart u zich akkoord met hierboven genoemde wijze van betalen en de voorwaarden.