fbpx

Privacyverklaring

in het kort

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Crejat, de nieuwe academie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Crejat, de nieuwe academie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In de administratie van Crejat
Personalia, adres, telefoonnummer, e-mailadres > 5 jaar > Om terug te kunnen vinden welke opleiding/cursus/workshop iemand bij ons heeft gevolgd wanneer er een nieuwe inschrijving komt van diegene.
Bankrekeningnummer > 1 jaar > Bij niet direct inschrijven voor een nieuwe opleiding/cursus/workshop hebben wij deze niet meer nodig.

Op de website van Crejat
Personalia, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer > 3 jaar > uw account met alle bijbehorende gegevens worden na 3 jaar geen student meer te zijn bij Crejat, verwijderd. U hebt ten alle tijden de mogelijkheid zelf uw account te verwijderen.

Nieuwsbrief
E-mailadres > Wij verwijderen u e-mail adres niet, maar u kunt zich hiervoor zelf uitschrijven op elk gewenst moment.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Crejat, de nieuwe academie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Crejat, de nieuwe academie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Crejat, de nieuwe academie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Crejat, de nieuwe academie maakt gebruik van cookies voor Google Analytics. De opties voor het delen van informatie is uitgezet, ip adressen worden geanonimiseerd en we hebben een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Daarmee voldoen we aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.
Deze gegevens worden enkel gedeeld met onze webdesigner die de gegevens inkijkt en voor ons analyseert.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uw account op de website van Crejat kunt u zelf verwijderen. Uw e-mailadres die we gebruiken voor de nieuwsbrief kunt u verwijderen door u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@crejat.nl.

Crejat, de nieuwe academie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Crejat, de nieuwe academie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@crejat.nl